csar.travel@gmail.com
087-491-4941

QE2NRT-NH002 TOKYO YOKOHAMA ฟูจิ สโลว์ไลฟ์ 5D3N BY NH (JUN-SEP'19)

Japan


ไฮไลท์

• ชิม ช้อป ชิล ย่านไชน่าทาวน์แบบฉบับคนญี่ปุ่น
• ฟินเต็มๆกับน้ำหนักกระเป๋าสูงสุดถึง 46 กิโล !!
• ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
• บินฟลูเซอร์วิสนอนหลับสนิท ลุกนั่งสบาย
• ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
• พิพิธภัณฑ์ราเมง คนรักราเมงต้องห้ามพลาด
• สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ
• ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ
• ถ่ายรูปกับกันดั้มยูนิคอร์น ที่โอไดบะ
• อิสระช้อปปิ้งฟรี 1 วันเต็ม!!
• ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติ
• ลิ้มรสบุฟเฟ่ขาปู พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด 
Free Wi-Fi on Bus !!


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support