csar.travel@gmail.com
087-491-4941

CTS02 HOKKAIDO ฟรุ้งฟริ้ง มุ้งมิ้ง 5D3N BY XJ (JUN-AUG'19)

Japan


ไฮไลท์

• เมืองฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ –  สวนชิคิไชโนะโอกะ –  บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิกาว่า – อิออน มอลล์
• โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ 
• ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support