csar.travel@gmail.com
087-491-4941

Luxury Autumn In Korea 5D3N By TG (Oct'19)

Korea


ไฮไลท์

• อินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) 
• อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา
• สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) 
• ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )
• ฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง -  โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก 
• ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมยอดฮิต ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต (สยามสแควร์เกาหลี )
• ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก  - ละลายเงินวอน 


 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support