csar.travel@gmail.com
087-491-4941

ZGSGN-2202WE เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4D3N (OCT-DEC 2022)

Vietnam


ไฮไลท์

• ไปรษณีย์กลาง
• โบสถ์นอทเทอร์ดัม
• ทะเลทรายแดง
• นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย
• น้ำตกดาตันลา
• ดาลัดไนท์มาร์เก็ต
• ทุ่งไฮเดรนเยีย
• พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋
• โบสถ์สีชมพู
• กระเช้าไฟฟ้า
• ฟาร์มชะมด
• ตลาดเบนถัน


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support