csar.travel@gmail.com
087-491-4941

FD311_สะบายดีหลวงพระบาง 3D2N BY FD (MAR-AUG'20)

Laos


ไฮไลท์

• หลวงพระบาง ความคลาสสิกของเมืองมรดกโลก ธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตผู้คน ผสมผสานกันอย่างลงตัว
• ตักบาตรข้าวเหนียว:ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่หลวงพระบาง
• พระราชวังหลวงพระบาง:เป็นพระราชวังเก่าแก่ของเจ้ามหาชีวิตของหลวงพระบาง
• พระธาตุพูสี:ชมวิวเมืองหลวงพระบาง 360องศา 
• วัดเชียงทอง:วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง ไฮไลท์สิมหลังเก่าแก่ที่สุดที่เป็นอัญมณีแห่งศิลปะล้านช้าง
• วัดวิชุนราช:วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม
• วัดแสนสุขขาราม:เป็นวัดเก่าแก่ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง
• น้ำตกตาดกวางสี:ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง
• ถ้ำติ่ง:ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500องค์
• ช๊อปปิ้งแบบสโลว์ไล้ฟ์ ที่ตลาดมืด และ ตลาดเช้า 
พักโรงแรมหลวงพระบาง 2คืน 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support