csar.travel@gmail.com
087-491-4941

TGNRTKIX09 TOKYO FUJI OSAKA (SAKURA) 6D4N BY TG (MAR'20)

Japan


ไฮไลท์

• ไฮไลท์!! เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงซากุระ พร้อมขึ้นภูเขาไฟฟูจิ
• ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
• ชมวิว หมู่บ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก
• อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
• ชมหมู่บ้านประวัติศาสตร์แห่งชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก 
• เดินเล่น ณ ลิตเติ้ลเอโดะ ซันมาชิซูจิ แห่งเมืองทาคายาม่า
• เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททองคินคะคุจิ และศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
•ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์
**พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS**
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support