csar.travel@gmail.com
087-491-4941

TGNRTKIX08 TOKYO FUJI MATSUMOTO OSAKA 6D4N (JAN-MAR'20)

Japan


ไฮไลท์

• ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
• ชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ ณ หมู่บ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก
• อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
• ชมหมู่บ้านประวัติศาสตร์แห่งชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก 
• เดินเล่น ณ ลิตเติ้ลเอโดะ ซันมาชิซูจิ แห่งเมืองทาคายาม่า
• เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททองคินคะคุจิ และศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
• ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support