csar.travel@gmail.com
087-491-4941

[GQ1TPE-CI002] ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5D4N BY CI (DEC'19-MAR'20)

Taiwan


ไฮไลท์

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง 
• อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถนนโบราณสือเฟิ่น 
• อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support