csar.travel@gmail.com
087-491-4941

ZDPS09 เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า]4D3N BY SL (DEC'19-JUN'20)

Indonesia


ไฮไลท์

• เมืองบาหลี – ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน 
• วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – วัดเม็งวี หรือทามาอายุน – วิหารทานาล็อต – ชมโชว์ระบำคะชัก 
• วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์ – ช้อปปอิ้งตลาดปราบเซียน – วิหารเลมปูยางค์ – พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา 
• วิหารอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ – ช้อปปิ้งร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support