csar.travel@gmail.com
087-491-4941

XW-T41 Taiwan Taroko 5D3N (OCT'19-MAR'20)

Taiwan


ไฮไลท์

∞ สัมผัสธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ ดินแดนสวรรค์ฝั่งตะวันออกของไต้หวัน
∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 
∞ ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต    
เมนูพิเศษ:เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
พักโรงแรม:ไทเป 2คืน+โรงแรมน้ำแร่(เถาหยวน)1คืน 
 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support