csar.travel@gmail.com
087-491-4941

PJP41-XJ PRO SNOW NAGOYA OSAKA 6D3N (DEC'19-MAR'20)

Japan


ไฮไลท์

• บินตรงนาโกย่า บินกลับโอซาก้า โดยสายการบิน AIR ASIA X
• บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเครื่องเฉพาะขาไปเท่านั้น
• หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น
• อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีทาคายาม่า สะพานแดงนาคะบาชิ
• ชมเทศกาลไฟ NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION
• ชมเมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอก
• เที่ยวสบาย ไม่ย้อนทาง ไม่อัดแน่น ไม่ผ่านชม
**พักกิฟุ 1 คืน พักนาโกย่า 1 คืน พักโอซาก้า 1 คืน**
***WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด***


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support