csar.travel@gmail.com
087-491-4941

XWT39_ไต้หวัน-อาหลีซาน 5D3N BY XW (NOV'19-MAR'20)

Taiwan


ไฮไลท์

เที่ยวครบไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
∞ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
∞ ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง 
 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support