csar.travel@gmail.com
087-491-4941

JXW32 ไปซิคะ โอซาก้า_Osaka Nara Kyoto Kobe Sakano Train 5D3N (OCT-DEC'19)

Japan


ไฮไลท์

• นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง ปราสาทโอซาก้า ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ เกียวโต นั่งรถไฟสายโรแมนติก 
• อาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเง็ตสึเคียว ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ชินเซไก
**พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU + บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั้น!!!
พิเศษสุดๆ!!!นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train! ชมใบไม้เปลี่ยนสี


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support