csar.travel@gmail.com
087-491-4941

JXW223 Winter Snow Tokyo Fuji Ski 5D3N BY XW (DEC'19-MAR'20)

Japan


ไฮไลท์

• ชมงานประดับไฟฤดูหนาว TOKYO GERMAN VILLAGE 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต จังหวัดชิบะ

• สนุกสนานลานสกี FUJITEN SNOW RESORT ที่ตั้งอยู่บริเวณตีนขาวภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสหิมะขาวปุย

โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย
 สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์พิเศษ!! ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ 
 สนุกสนานลานสกี Fujiten Snow Resort ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ
 ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ 1ใน3ของภูมิภาคคันโต ที่จ.ชิบะ ณ หมู่บ้านเยอรมัน 
 วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ มิตซุยเอ้าท์เลท
 อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เที่ยว ช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท) 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support