csar.travel@gmail.com
087-491-4941

PTW21-TG ไต้หวัน-อาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D3N BY TG (AUG-DEC'19)

Taiwan


ไฮไลท์

• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
• นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
• ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท
• เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคูลๆ
• ถ่ายรูป เช็คอิน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
**แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ**


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support