csar.travel@gmail.com
087-491-4941

PJP13-XW PRO TOKYO DISNEY AUTUMN 5D3n BY XW (OCT-NOV'19)

Japan


ไฮไลท์

• สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้
• ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-โอชิโนะฮักไก-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งชินจูกุ
• อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว-หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์
• วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support