csar.travel@gmail.com
087-491-4941

TG-T12 Taiwan Alishan 5D4N BY TG (SEP - DEC'19)

Taiwan


ไฮไลท์

∞ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋งชม
∞ ชมหมู่บ้านศิลปะ หมู่บ้านสายรุ้ง
∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
∞ ชมชิม ร้านไอศกรีมสุดว้าวจากโรงพยาบาลเป็นร้านไอศกรีม ที่ร้าน มิยาฮาร่าไอศครีม
∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
∞ ช้อปปิ้งเหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าเล็ท
เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูนึ่งจักรพรรดิ+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support