csar.travel@gmail.com
087-491-4941

XW-T38 Hello Taiwan 5D3N BY XW (SEP'19-JAN'20)

Taiwan


ไฮไลท์

∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี    
 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support