csar.travel@gmail.com
087-491-4941

BT-MMR03 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 3D2N BY PG (JUL'19-JAN'20)

Burma


ไฮไลท์

• มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์
• พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล
• ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support