csar.travel@gmail.com
087-491-4941

NGO01 NAGOYA PREMIUM 5D3N BY JL (OCT-NOV'19)

Japan


ไฮไลท์

• สนามบินนาโกย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - อิออนมอลล์  – ชิงะ
• ชมดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –   คานาซาว่า สเตชั่น 
• ปราสาทคานาซาวะ – สวนเค็นโรคุเอ็น  – ตลาดปลาโอมิโจ – DUTY FREE – ดูใบไม้เปลี่ยนสี โอบาระ


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support