csar.travel@gmail.com
087-491-4941

QE2NRT-XJ001 TOKYO แมวกวัก 5D3N BY XJ (JUL-SEP'19)

Japan


ไฮไลท์

HILIGHT
• พักในเมืองโตเกียว 2 คืนเต็ม
• อาหาร 7 มื้อ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
• เที่ยวเต็มอิ่มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
• สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่ง“วัดอาซากุสะ”
• ขอพร หลวงพ่อโต แห่งวัดโคโตคุอิน
• ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ
• ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ
• เพลิดเพลินกับการชงชา
• ชมความงามของดอกไม้ที่สวนโออิชิ ปาร์ค
• ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ 
• ย่านชินจูกุ ฮาราจูกุ ชิบูย่า 
• ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติ


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support