csar.travel@gmail.com
087-491-4941

PVN35-VZ เวียดนามกลาง (พักบานาฮิลล์) 4D3N BY VZ (APR-OCT'19)

Vietnam


ไฮไลท์

• เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักโรงแรม4ดาว(เมืองเว้ และบนบานาฮิลล์)
• บริการอาหารครบทุกมื้อ
• พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร
• อิ่มอร่อย เมนู...แหนมเนืองต้นตำหรับ
• แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support